Tính năng

Chi tiết kỹ năng Tiêu Dao

Bằng hư ngự phong
Lai khứ vô trung
Thỉnh quân nhập ung
Phù quang kinh ảnh

Thân tự cá bơi, chuyển như chim bay, thủ pháp linh hoạt, khống chế kẻ địch.

Tổng quan về môn phái Tiêu Dao:

  • Ngũ Hành: Mộc.
  • Khắc chế: Võ Đang, Côn Lôn, Trường Ca.
  • Vũ khí: Thương.
  • Đặc điểm: Cận chiến, khống chế.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Sơ •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Trung •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Cao •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm