Tính năng

Chi tiết kỹ năng Thúy Yên

Thanh ti nhiễu chỉ
Võ lâm mê mộng
Khỉ lệ quỷ quyệt
Khinh mỹ tuyệt luân

Linh thú trợ chiến, mượn sức băng sương, tụ thành mưa tuyết, mạnh mẽ tấn công.

Tổng quan về môn phái Thúy Yên:

  • Ngũ Hành: Thủy.
  • Khắc chế: Cái Bang, Thiên Nhẫn, Đào Hoa.
  • Vũ khí: Dù.
  • Đặc điểm: Tầm xa, triệu hồi, sát thương.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Sơ •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Trung •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Cao •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm