Tính năng

Chi tiết kỹ năng Thiếu Lâm

Kim cương nợ mục
Danh môn chi thủ
Trung chính cương mãnh
Phổ độ chúng sinh

Thân tựa kim cang, lòng tựa bồ đề, phát huy diệu pháp, lấy thủ thay công.

Tổng quan về môn phái Thiếu Lâm:

  • Ngũ Hành: Kim.
  • Khắc chế: Tiêu Dao, Đường Môn, Ngũ Độc.
  • Vũ khí: Côn.
  • Đặc điểm: Cận chiến, phản đòn.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Sơ •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Trung •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Cao •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm