Tính năng

Chi tiết kỹ năng Thiên Vương

Lục hãn sơn hà
Vạn phu mạc địch
Hận thiên vô bả
Hận địa vô hoàn

Địch yếu truy đuổi, địch mạnh phòng thủ, am tường cận chiến, mạnh mẽ khống chế.

Tổng quan về môn phái Thiên Vương:

  • Ngũ Hành: Kim.
  • Khắc chế: Tiêu Dao, Đường Môn, Ngũ Độc.
  • Vũ khí: Song Chùy.
  • Đặc điểm: Cận chiến, phòng thủ.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Sơ •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Trung •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Cao •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm