Tính năng

Chi tiết kỹ năng Ngũ Độc

Miêu cương bắc tộc
Thiện ác vô định
Cổ độc quán thiên
Tâm nhược bạch bích

Sở hữu kịch độc, triệu hồi linh thú, vô hình tấn công, đau đớn đoạt mạng.

Tổng quan về môn phái Ngũ Độc:

  • Ngũ Hành: Mộc.
  • Khắc chế: Võ Đang, Côn Lôn, Trường Ca.
  • Vũ khí: Sáo.
  • Đặc điểm: Tầm xa, triệu hồi, độc công.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Sơ •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Trung •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Cao •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm