Tính năng

Chi tiết kỹ năng Nga Mi

Tố thủy băng tâm
Miên lý tàng kim
Thủy khả chí nhu
Diệc khả chí cương

Phật ở trong tim, lòng sáng thanh khiết, cứu độ thế nhân chẳng sợ nguy khó.

Tổng quan về môn phái Nga Mi:

  • Ngũ Hành: Thủy.
  • Khắc chế: Thiên Nhẫn, Cái Bang, Đào Hoa.
  • Vũ khí: Kiếm.
  • Đặc điểm: Tầm xa, trị liệu.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Sơ •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Trung •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Cao •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm