Tính năng

Chi tiết kỹ năng Đường Môn

Danh gia thục trung
Đệ nhất ám khí
Hành tung bí ẩn
Nhất kích tất sát

Sở trường ám khí, cạm bẫy ẩn mình, linh hoạt tấn công tiêu diệt kẻ địch.

Tổng quan về môn phái Đường Môn:

  • Ngũ Hành: Mộc.
  • Khắc chế: Võ Đang, Côn Lôn, Trường Ca.
  • Vũ khí: Liên Nỏ.
  • Đặc điểm: Tầm xa, bẫy, bạo kích.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Sơ •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Trung •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Cao •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm