Tính năng

Chi tiết kỹ năng Đào Hoa

Đạp hoa nhi hành
Tiễn vô hư phát
Bách bộ xuyên dương
Thiên lý truy hồn

Không thấy bóng hình, trăm dặm giương cung, một tên khuất phục quần hùng thiên hạ.

Tổng quan về môn phái Đào Hoa:

  • Ngũ Hành: Hỏa.
  • Khắc chế: Thiên Vương, Thiếu Lâm, Tàng Kiếm.
  • Vũ khí: Cung Tiễn.
  • Đặc điểm: Tầm xa, sát thương cao.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Sơ •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Trung •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Cao •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm