Tính năng

Chi tiết kỹ năng Cái Bang

Điên nam sấm bắc
Phong trần lãng khách
Bài sơn đảo hải
Hiệp nghĩa độc hành

Bộ pháp linh hoạt, thuần thục né tránh, nắm giữ thần long, kẻ địch khó thoát.

Tổng quan về môn phái Cái Bang:

  • Ngũ Hành: Hỏa.
  • Khắc chế: Thiên Vương, Thiếu Lâm, Tàng Kiếm.
  • Vũ khí: Côn.
  • Đặc điểm: Cận chiến, bạo kích, né cao.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Sơ •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Trung •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Cao •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm