Tin tức

Thay đổi phần thưởng hấp dẫn cho hoạt động Thưởng Lớn Nguyên Tiêu

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Nhằm tạo thêm nhiều niềm vui bất ngờ và giúp hành trình phiêu bạt của quý đại hiệp thêm phần hấp dẫn, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile sẽ tăng thêm phần thưởng hoạt động Gà Vàng Năm Mới - Thưởng Lớn Nguyên Tiêu vào ngày 11/02/2017. Cụ thể:

  • Phần thưởng Nguyên Bảo của giải Đặc Biệt, Thưởng 1, Thưởng 2 được thay đổi tăng lên gấp 10 lần so với trước.
  • Các phần thưởng khác không thay đổi.
  • Chi tiết phần thưởng có thể xem tại bảng dưới hoặc trang sự kiện.
Giải thưởngPhần thưởng mỗi giải
Đặc Biệt
(1 giải)
(Dành cho máy chủ đã mở cấp 89)
Chọn nhận 1 trong 2 phần thưởng sau:
- Hoàng Kim Y bậc 7.
- 60.000 Nguyên Bảo.
(Dành cho máy chủ đã mở cấp 79)
Chọn nhận 1 trong 2 phần thưởng sau:
- Hoàng Kim Y bậc 6.
- 50.000 Nguyên Bảo.
(Dành cho các máy chủ còn lại)
50.000 Nguyên Bảo
Thưởng 1
(2 giải)
(Dành cho máy chủ đã mở cấp 89)
Chọn nhận 1 trong 3 phần thưởng sau:
- Hoàng Kim Hạng Liên bậc 7.
- Hoàng Kim Ngọc Bội bậc 7.
- 40.000 Nguyên Bảo.
(Dành cho máy chủ đã mở cấp 79)
Chọn nhận 1 trong 2 phần thưởng sau:
- Hoàng Kim Hạng Liên bậc 6.
- 30.000 Nguyên Bảo.
(Dành cho các máy chủ còn lại)
30.000 Nguyên Bảo
Thưởng 2
(3 giải)
(Dành cho máy chủ đã mở cấp 89)
Chọn nhận 1 trong 3 phần thưởng sau:
- Hoàng Kim Khôi bậc 7.
- Hoàng Kim Đai bậc 7.
- 20.000 Nguyên Bảo.
(Dành cho máy chủ đã mở cấp 79)
Chọn nhận 1 trong 3 phần thưởng sau:
- Hoàng Kim Khôi bậc 6.
- Hoàng Kim Đai bậc 6.
- 15.000 Nguyên Bảo.
(Dành cho các máy chủ còn lại)
15.000 Nguyên Bảo
Thưởng 3
(10 giải)
Sách Đồng Hành cấp 5
Thưởng 4
(50 giải)
Rương Đá Hồn cấp 4
Thưởng 5
(100 giải)
10.000 Điểm Cống Hiến
Giải May Mắn
(không giới hạn)
Trứng May Mắn Nguyên Tiêu
Sử dụng nhận được ngẫu nhiên phần thưởng hấp dẫn
(Thủy Tinh Tím, Tẩy Tủy Kinh - Thượng...)

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu qua hệ thống hỗ trợ trong game hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp sớm nhất.