Tin tức

Tạm ngừng hoạt động của Mắt Diều Hâu

Kính thưa Quý Đại Hiệp,

Mắt Diều Hâu đã trải qua gần 6 tháng vận hành và góp phần rất lớn trong việc mang lại một môi trường lành mạnh, công bằng cho cộng đồng người chơi, chống lại các hành vi tiêu cực, đầu cơ, trục lợi Nguyên Bảo, gây mất cân bằng trong trò chơi.

Tuy nhiên, thông qua việc tiếp nhận và lắng nghe ý kiến đóng góp của các Quý Đại Hiệp cùng kinh nghiệm tích lũy được trong suốt quá trình vận hành, Ban Điều Hành nhận thấy rằng Mắt Diều Hâu cần phải được nâng cấp, cải tiến nhiều hơn nữa để đảm bảo sự trải nghiệm của Quý Đại Hiệp, đặc biệt là hệ thống cảnh báo sớm đối với các giao dịch bất thường trong trò chơi.

Vì vậy, Ban Điều Hành quyết định sẽ tạm ngừng hoạt động của Mắt Diều Hâu sau bảo trì cập nhật hệ thống cuối tuần này (dự kiến khoảng ngày 10 - 11/06/2017).

Song song với việc tạm ngừng hoạt động của Mắt Diều Hâu, Ban Điều Hành sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết khác đã và đang hoạt động nhằm đảm bảo môi trường trò chơi lành mạnh, công bằng để Quý Đại Hiệp yên tâm hành tẩu giang hồ.

Chân Nhi kính báo.