Tin tức

Quân tình cấp bách, mau chóng tham gia hoạt động Giang Hồ Hào Hiệp

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Mật thám hồi báo, Kim chủ Hoàn Nhan Lượng vừa trao quyền cho Hoàn Nhan Hồng Liệt thống lĩnh 40 vạn đại quân xuôi nam, công phá thành Tương Dương.

Tình hình hết sức cấp bách, Minh Chủ Độc Cô Kiếm gửi khẩn thư mời chư vị đại hiệp giang hồ tham gia khảo nghiệm kiếm tâm để gia nhập Võ Lâm Minh, cùng nhau chống Kim.

---

Kiếm Tâm không phai – Tình còn son sắt

Từ 04:00 ngày 09/12 - 23:59 ngày 17/12/2017

---

Nội dung hoạt động

  • Trong thời gian hoạt động, khi hoàn thành các mốc năng động sẽ nhận được Rương Hào Hiệp. Mốc năng động càng cao, Rương Hào Hiệp càng có giá trị hơn.
  • Tùy theo mốc máy chủ, khi mở Rương Hào Hiệp sẽ nhận được Cống Hiến, Nguyên Khí hoặc Chân Khí.

VLTKm

  • Ngoài ra, khi nhận thưởng năng động có tỉ lệ nhận được một trong các chữ <Kiếm>, <Tâm>, <Bất>, <Lão>, <Tình>, <Duyên>, <Vị>, <Liễu>. Thu thập đủ 8 chữ có thể ghép lại thành <Hộp Quà Giang Hồ Hào Hiệp>.

VLTKm

Hộp Quà Giang Hồ Hào Hiệp

VLTKm

Sử dụng Hộp Quà Giang Hồ Hào Hiệp sẽ nhận được:

  • Danh hiệu Giang Hồ Hào Hiệp.
  • Tùy theo mốc máy chủ sẽ có thể nhận được 20.000 Cống Hiến hoặc 20.000 Nguyên Khí hoặc 20.000 Chân Khí.
  • Rương Ý Trung Nhân: Mở rương có thể chọn vật phẩm Người Yêu-Lâm Triều Hoa hoặc Người Yêu-Tiểu Ân Đồng. Sử dụng vật phẩm tại Gia Viên sẽ mời Lâm Triều Hoa hoặc Tiểu Ân Đồng đến Gia Viên chơi trong 7 ngày.

VLTKm