Tin tức

Phiêu bạt thêm vui cùng Sự Kiện Tháng 11

Nhằm tạo thêm nhiều niềm vui mới, giúp hành trình bôn tẩu giang hồ của quý đại hiệp thêm phần thú vị, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile sẽ ra mắt Sự Kiện Tháng 11 với các hoạt động Hoa Tửu Thi Kiếm, Huyền Hương Tế Sao vô cùng hấp dẫn như sau:

VLTKm

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 17/11 - 23:59 ngày 23/11/2016.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp 20 trở lên.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô tả

VLTKm

Thất Lăng Hoa

Nguồn gốc:

 • Thưởng mục tiêu hàng ngày.
 • Cống hiến Bang hội.

Công dụng: Ghép thành Hoa Tửu.

VLTKm

Thất Vị Tửu

Nguồn gốc:

 • Thưởng mục tiêu hàng ngày.
 • Cống hiến Bang hội.

Công dụng: Ghép thành Hoa Tửu.

VLTKm

Thơ Thất Ngôn

Nguồn gốc:

 • Thưởng mục tiêu hàng ngày.
 • Cống hiến Bang hội.

Công dụng: Ghép thành Thi Kiếm.

VLTKm

Thất Thốn Kiếm

Nguồn gốc:

 • Thưởng mục tiêu hàng ngày.
 • Cống hiến Bang hội.

Công dụng: Ghép thành Thi Kiếm.

VLTKm

Hoa Tửu/Quà Hoa Tửu

Nguồn gốc:

 • 1 Hoa Tửu = 1 Thất Lăng Hoa + 1 Thất Vị Tửu
 • Quà Hoa Tửu: Nhận được khi tặng Hoa Tửu cho hảo hữu độ thân mật cấp 2 trở lên.

Công dụng:

 • Hoa Tửu có thể tặng hảo hữu để tăng điểm thân mật.
 • Hoa Tửu/Quà Hoa Tửu có thể kết hợp cùng Thi Kiếm/Quà Thi Kiếm để đổi thành Thất Huyền Hương.

VLTKm

Thi Kiếm/Quà Thi Kiếm

Nguồn gốc:

 • 1 Thi Kiếm = 1 Thơ Thất Ngôn + 1 Thất Thốn Kiếm
 • Quà Thi Kiếm: Nhận được khi tặng Thi Kiếm cho hảo hữu độ thân mật cấp 2 trở lên.

Công dụng:

 • Thi Kiếm có thể tặng hảo hữu để tăng điểm thân mật.
 • Hoa Tửu/Quà Hoa Tửu có thể kết hợp cùng Thi Kiếm/Quà Thi Kiếm để đổi thành Thất Huyền Hương.

VLTKm

Thất Huyền Hương

Nguồn gốc: Đổi tại Nạp Lan Chân (Tương Dương)

 • 1 Hoa Tửu/Quà Hoa Tửu + 1 Thi Kiếm/Quà Thi Kiếm= 1 Thất Huyền Hương

Công dụng: Dùng tham gia Huyền Hương Tế Sao.

Hạn sử dụng: 23:59 ngày 23/11/2016.

Hoa Tửu Thi Kiếm

Nhân vật khi nhận thưởng Mục Tiêu Ngày hoặc cống hiến Bang hội có thể nhận được Thất Lăng Hoa, Thất Vị Tửu, Thơ Thất Ngôn và Thất Thốn Kiếm. Sau đó ghép thành Hoa Tửu và Thi Kiếm.

VLTKm

VLTKm

Hảo hữu với độ thân mật cấp 2 trở lên có thể tổ đội 2 người với nhau, sau đó đứng gần nhau và tặng Hoa Tửu hoặc Thi Kiếm cho đối phương. Nhân vật được tặng sẽ nhận được Quà Hoa Tửu hoặc Quà Thi Kiếm tương ứng, đồng thời còn được tăng điểm thân mật.

VLTKm

VLTKm

Lưu ý:

 • Hoạt động tái lập vào lúc 00:00 hàng ngày.
 • Cống hiến Bang hội mỗi ngày chỉ nhận tối đa 5 vật phẩm.
 • Mỗi cặp hảo hữu mỗi ngày chỉ nhận tối đa 5 lần điểm thân mật từ tặng quà.
 • Tặng quà không yêu cầu nhân vật nam nữ.
 • Số lần nhận hoặc tặng quà không giới hạn.
 • Sau khi sự kiện kết thúc, các vật phẩm vẫn có thể ghép và tặng quà nhưng không thể nhận thưởng điểm thân mật.

Huyền Hương Tế Sao

VLTKm

Nhân vật khi có Hoa Tửu, Thi Kiếm, Quà Hoa Tửu, Quà Thi Kiếm có thể đến Tương Dương (58,80) tìm Nạp Lan Chân để đổi vật phẩm Thất Huyền Hương.

VLTKm

Hảo hữu với độ thân mật cấp 2 trở lên có thể tổ đội 2 người với nhau, sau đó sử dụng Thất Huyền Hương để đến một địa điểm ngẫu nhiên thắp Huyền Hương Tế Sao. Khi hoàn thành sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhiều phần thưởng hấp dẫn.

VLTKm

Phần thưởng ngẫu nhiên khi thắp Huyền Hương Tế Sao gồm có: Bạc, Nguyên Bảo, Cống hiến Bang hội, các loại Thủy Tinh, Đá Hồn...

Mỗi ngày có thể tiến hành thắp Huyền Hương Tế Sao 1 lần và hỗ trợ đại hiệp khác 2 lần. Nếu có ngày không thực hiện thì số lần có thể cộng dồn cho các ngày kế tiếp.

Lưu ý:

 • Hoạt động tái lập vào lúc 00:00 hàng ngày.
 • Sau khi sự kiện kết thúc, vật phẩm Thất Huyền Hương không thể sử dụng.
 • Huyền Hương Tế Sao không yêu cầu nhân vật nam nữ.