Tin tức

Lập tổ đội chiến Thiên Cơ Mê Trận từ ngày 15/06

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Nhằm giúp quý đại hiệp có thêm nhiều hoạt động tổ đội thú vị cùng bằng hữu, Thiên Cơ Mê Trận - Hoạt động PK tổ đội liên server hấp dẫn với phần thưởng phong phú giá trị sẽ trở lại từ ngày 15/06 này. Thông tin chi tiết về hoạt động như sau:

Thông tin chính

 • Thời gian: Từ 04:00 ngày 15/06 - 03:59 ngày 22/06/2020.
 • Các máy chủ thỏa điều kiện trục thời gian sẽ mở tính năng Thiên Cơ Mê Trận.
 • Điều kiện tham gia:
  • Đại hiệp cần lập chiến đội 3 người để tham gia Thiên Cơ Mê Trận.
  • Chiến đội sau khi tạo sẽ không thể thay đổi hoặc giải tán.

Chi tiết hoạt động

 • Thiên Cơ Mê Trận bao gồm có 49 Phòng chia làm 2 loại là Bí Cảnh và Sự Kiện Ngẫu Nhiên.
 • Phòng Bí Cảnh có ba độ khó là Ác Mộng, Ám Ảnh, Địa Ngục.
 • Phòng Sự kiện ngẫu nhiên sẽ kích hoạt sự kiện ngẫu nhiên, đồng thời có ảnh hưởng cho việc khiêu chiến Phòng Bí Cảnh.
 • Đầu tiên, Chiến đội có thể chọn ngẫu nhiên một Phòng Bí Cảnh để khiêu chiến.
 • Khiêu chiến thành công, phòng vừa khiêu chiến sẽ trở thành phòng xuất phát, từ đó tiếp tục khiêu chiến các phòng cạnh bên.
 • Khi tham chiến tại mỗi phòng, nếu hết giờ, toàn đội tử vong hoặc số lần hồi sinh bằng 0 sẽ được tính thất bại.
 • Mỗi ngày chỉ có thể thất bại tối đa 3 lần.

 • Mỗi đội khi tham gia khiêu chiến một Phòng Bí Cảnh có tối đa 3 lần hồi sinh, số lần hổi sinh sẽ được tái lập khi tham gia Phòng Bí Cảnh khác.
 • Khi vào Phòng Bí Cảnh, các thành viên trong chiến đội được tự do chọn môn phái mình muốn để khiêu chiến.
 • Mỗi tuần, mỗi thành viên chiến đội có thể mua tối đa 3 Khổng Minh Đăng. Khổng Minh Đăng sẽ giúp người chơi có thể xem được thông tin ẩn của một Phòng Bí Cảnh.
 • Mỗi tuần số Phòng Bí Cảnh của đội vượt được sẽ được ghi nhận và đưa vào Bảng Xếp Hạng, mỗi tuần tái lập 1 lần.
 • Người chơi tham gia Thiên Cơ Mê Trận tùy theo thành tích sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng giá trị: Hòa Thị Bích, Nguyên Khí...