Tin tức

Kéo dài thời gian bảo trì đến 02:00 ngày 25/10

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Do quá trình cập nhật hệ thống, khắc phục sự cố mất kết nối cần thêm thời gian để tinh chỉnh nên Ban Điều Hành xin kéo dài thời gian bảo trì các máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile đến 02:00 ngày 25/10/2016. Thông tin chi tiết như sau:

  • Bắt đầu bảo trì: 21:00 ngày 24/10/2016.
  • Kết thúc bảo trì02:00 ngày 25/10/2016.
  • Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Ban Điều Hành chân thành cáo lỗi và mong quý đại hiệp cảm thông cho những bất tiện vừa nêu.

vltkm

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp nắm rõ. Thông tin chi tiết về việc khắc phục sự cố mất kết nối sẽ được cập nhật ở bản tin sau, quý đại hiệp vui lòng đón theo dõi.