Tin tức

Hoàn tất đền bù ở các máy chủ S133, S134, S135

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Sau thời gian tổng hợp dữ liệu, đến thời điểm hiện tại, quá trình hỗ trợ đền bù sự cố ở các máy chủ S133, S134, S135 nay đã hoàn tất. Theo đó, những đại hiệp có nạp thẻ bị lỗi trong đợt sự cố vừa qua sẽ được bồi hoàn trực tiếp vào nhân vật. Cụ thể như sau: 

1. Đối với gói nạp bình thường: Hoàn trả số Nguyên Bảo tương ứng với gói nạp.

2. Đối với gói nạp có x2: Hệ thống sẽ hoàn trả số Nguyên Bảo tương ứng với gói nạp gốc bình thường. Đại hiệp sẽ nhận lại quyền được mua gói x2 vào lần mua tiếp theo.

3. Đối với các gói đặc biệt (Gói Ngày, Gói Tuần, Gói Tháng, Đầu Tư):

  • Trường hợp từ sau bảo trì đại hiệp vẫn chưa mua lại các gói này thì sẽ nhận lại được các gói đặc biệt và toàn bộ quyền lợi của gói nạp.
  • Trường hợp từ sau bảo trì đại hiệp đã mua lại các gói này thì hệ thống sẽ hoàn trả lại Nguyên Bảo tương ứng với mệnh giá của các gói (ví dụ Gói Đầu Tư sẽ nhận hoàn trả là 800 Nguyên Bảo).

vltkm

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có thắc mắc, đại hiệp có thể gửi thông tin đến hệ thống CSKH trong game để được hỗ trợ tốt nhất.