Hướng dẫn

Trang bị toàn diện phái Thiếu Lâm

Thiếu Lâm võ tăng, danh môn chính phái được người người trong võ lâm, giang hồ trọng vọng. Phái Thiếu Lâm từ lâu đã là môn phái được nhắc đến với võ công tuyệt học cao cường, cao thủ như mưa. Trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile cũng vậy, người chơi Thiếu lâm luôn tả xung hữu đột trong vòng vây kẻ thù.

Nhưng muốn ở đứng trên đỉnh cao của giang hồ, làm sao mà lại không có được Trang Bị tuyệt đỉnh ? Sau đây sẽ là phân tích về Trang bị dành cho phái Thiếu Lâm.

Phân tích thuộc tính Môn Phái

Môn phái có Thể Chất và Nhanh nhẹn cao hơn so với 2 thuộc tính còn lại.

Với kỹ năng La Hán Trận và Kim Cương Phục Ma. Bộ đôi kỹ năng này phối hợp với nhau sẽ giúp Thiếu Lâm trong giao tranh đông người có được khả năng chống chịu kiên cường và gây ra thương tổn lớn cho kẻ địch.

Ưu điểm: Công thủ cân bằng. Bộ kỹ năng tấn công và phòng thủ đều rất mạnh.

Nhược điểm: Bị khắc chế mạnh bởi các môn phái đánh tầm xa.

Vũ Khí

Là Trang Bị tạo ra sát thương chủ yếu của Thiếu Lâm lên kẻ địch.

Ưu tiên: Hút máu, Sức mạnh, Tấn Công, Bỏ qua Kháng, Sát thương thuộc tính.

Đá Hồn: Hút Sinh lực, Sức Mạnh, Sinh Lực, Sát thương hệ Kim

Áo

Áo là Trang Bị số 1 trong bộ Trang bị phòng thủ của Thiếu Lâm. Giúp gia tăng khả năng tồn tại trong giao tranh.

Ưu tiên: Sinh lực, Phục hồi Sinh lực, Kháng thuộc tính, Kháng tất cả, Kháng Bạo kích, Tỉ lệ Miễn sát thương Bạo kích.

Đá Hồn: Phản đòn sát thương cận chiến, Kháng tất cả, Phục hồi Sinh lực, Sinh Lực

Nón, Hộ Uyển, Đai, Giày

Các Trang Bị phòng thủ này đều có thuộc tính chung là: Nhanh nhẹn, Thể chất, Linh hoạt, Né tránh, Sinh mệnh, Kháng các hệ, Kháng các loại trạng thái dị thường, Kháng Bạo kích và Tỉ lệ miễn sát thương.

Nón đặc biệt có thêm thuộc tính: Phần trăm Sinh lực cơ bản, Phục hồi Sinh lực.

Hộ Uyển có thêm: Sức mạnh, Chính xác.

Đai có thêm: Phần trăm Sinh lực cơ bản.

Giày có thêm: Sức mạnh, Hiệu suất hồi phục.

Thuộc tính đề cử tẩy luyện cho Nón: Nhanh nhẹn, Thể chất, Phục hồi Sinh lực, Phần trăm Sinh lực Cơ bản, Sinh lực, Tỉ lệ kháng thuộc tính.

Thuộc tính đề cử tẩy luyện cho Hộ Uyển: Sức mạnh, Nhanh nhẹn, Sinh lực, Thể chất, Kháng các hệ, Miễn sát thương Bạo kích.

Thuộc tính đề cử tẩy luyện cho Đai: Nhanh nhẹn, Thể chất, Phần trăm Sinh lực, Miễn sát thương Bạo kích, Sinh lực, Kháng các hệ.

Thuộc tính đề cử tẩy luyện cho Giày: Sức mạnh, Nhanh nhẹn, Sinh lực, Thể chất, Hiệu suất Phục hồi, Miễn sát thương Bạo kích.

Đá Hồn: Phần trăm Sinh lực cơ bản, Kháng tất cả, Thể chất, Phản đòn sát thương tầm xa, Thời gian hiệu quả kháng thuộc tính, Linh hoạt, Sinh lực, Nhanh nhẹn.

Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Hộ Thân Phù

4 Trang Bịị này có các thuộc tính tương đồng: Kháng các loại trạng thái dị thường, Sinh lực, Phải đòn sát thương cận chiến, Bỏ qua Né tránh, Né tránh, Kháng các hệ, Sát thương Bạo Kích.

Thuộc tính đề cử cho Dây Chuyền: Sức mạnh, Nhanh nhẹn, Tỉ lệ Bạo kích, Kháng Thủy, Phản đòn sát thương cận chiến, Sát thương Bạo kích.

Thuộc tính đề cử cho Nhẫn: Sức mạnh, Linh Hoạt, Tỉ lệ Bạo kích, Sát thương Bạo kích, Kháng Mộc, Phản đòn sát thương cận chiến.

Thuộc tính đề cử cho Ngọc Bội: Thể Chất, Linh Hoạt, Phục hồi Sinh lực, Sát thương Bạo kích, Kháng Hỏa, Phản đòn Sát thương tầm xa.

Thuộc tính đề cử cho Hộ Thân Phù: Thể chất, Nhanh nhẹn, Hiệu suất phục hồi, Sát thương Bạo kích, Kháng Thổ, Phản đòn sát thương tầm xa

Đá Hồn: Bỏ qua Né tránh, Tỉ lệ thuộc tính, Tỉ lệ Bạo kích, Tỉ lệ kháng các trạng thái bất thường, Sức mạnh, Tỉ lệ kháng Bạo kích, Sinh lực, Phần trăm Sinh lực cơ bản.

Cách lựa chọn thuộc tính Trang Bị là vô cùng phong phú, đồng thời cũng là may mắn khi tẩy luyện. Để có được một bộ Trang bị ưng ý, người chơi Thiếu Lâm cần phải cực kỳ cố gắng và vất vả. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những thử thách khi trải nghiệm hành tẩu giang hồ trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile.