Hướng dẫn

Thu thập Thẻ Lăng Tuyệt Phong

Lăng Tuyệt Phong gồm có 5 tầng, mỗi tầng đều xuất hiện thử thách ngẫu nhiên rất phức tạp, khiến mỗi lần tham gia đều mang đến những trải nghiệm khác nhau vô cùng lý thú. Để hiểu rõ tất cả thử thách Lăng Tuyệt Phong là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, đến một thời điểm nhất định, hoạt động Thu Thập Thẻ Lăng Tuyệt Phong sẽ ra mắt, giúp con đường chinh phục Lăng Tuyệt Phong trở nên rõ nét hơn, hấp dẫn hơn muôn phần.

Thu thập Thẻ Lăng Tuyệt Phong

Khi tham chiến cùng tổ đội tại Lăng Tuyệt Phong sẽ có cơ hội nhận được nhiều loại thẻ. Thẻ Lăng Tuyệt Phong có thể xuất hiện khi đánh quái, hoặc tình cờ thu thập được trong quá trình vượt phó bản. Ngoài ra khi đạt được một mục tiêu nào đó trong phó bản thì cũng nhận được thẻ. Khi nhận được thẻ thì có thể sử dụng ngay hoặc để dành khi khác.

VLTKm

Dùng Thẻ Lăng Tuyệt Phong

Khi sử dụng Thẻ Lăng Tuyệt Phong, hành trang nhân vật sẽ xuất hiện vật phẩm Sách Thu Thập Lăng Tuyệt Phong. Thông qua vật phẩm này có thể kiểm tra các thẻ đã sử dụng và xếp hạng hiện tại của bản thân so với các cao thủ võ lâm khác. Thẻ Lăng Tuyệt Phong đã sử dụng sẽ xuất hiện trong sách và không thể lấy ra được nữa.

VLTKm

Hoàn thiện bộ sưu tập thẻ

Khi dùng thẻ lần đầu và nhấp vào Sách Thu Thập Lăng Tuyệt Phong, nhân vật sẽ được cập nhật lên bảng xếp hạng của máy chủ. Dựa vào số lượng thẻ thu thập được và độ quý hiếm của mỗi thẻ mà thứ hạng sẽ khác nhau.

VLTKm

So tài giành Top

Trong bảng xếp hạng thu thập thẻ Lăng Tuyệt Phong sẽ hiển thị thứ hạng cụ thể, tên nhân vật, Bang hội, độ quý hiếm và độ hoàn thành của Sách Thu Thập Lăng Tuyệt Phong đang có. Thứ tự ưu tiên trong xếp hạng là độ quý hiếm. Nếu độ quý hiếm thì xét đến độ hoàn thành. Nếu cả độ quý hiếm và độ hoàn thành đều bằng nhau thì người đạt trước sẽ được xếp hạng trước. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật vào lúc 04:00 hàng ngày.

Vào ngày cuối cùng của tháng, hệ thống sẽ tổng kết xếp hạng thu thập thẻ Lăng Tuyệt Phong để trao thưởng. Phần thưởng sẽ được gửi qua hệ thống thư trong game, Top 10 cao thủ có hạng cao nhất cũng sẽ được vinh danh lên kênh hệ thống.

Sau khi trao thưởng, hệ thống sẽ xóa bỏ vật phẩm Sách Thu Thập Lăng Tuyệt Phong của tháng cũ để bắt đầu tháng mới. Nhân vật phải tiếp tục sưu tập thẻ để đua Top lại từ đầu.

VLTKm

Mỗi ngày thám hiểm đỉnh Lăng Tuyệt Phong, mỗi ngày đều có thu hoạch mới. Mau dùng Thẻ Lăng Tuyệt Phong đang có, điểm sáng con đường thu thập hoàn toàn mới nào!