Hướng dẫn

Sơ lược danh tướng Hàn Thế Trung

Đao Kiếm Phổ Khúc, túy ngọa sa trường khuynh bôi tửu! Hiệp nghĩa giang hồ, thiên hạ phong vân ngã bối trung! Hoạt động Danh Tướng là một trong những tính năng nổi bật của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Người chơi có thể nhận được phúc lợi lớn và vật phẩm phong phú khi tham gia hoạt động này.

Sơ lược về Hàn Thế Trung

Hàn Thế Trung là võ tướng nổi tiếng của nhà Tống, 1 trong Trung Hưng Tứ Tướng. Là người trung thành, không chỉ dũng mãnh thiện chiến, còn hết sức mưu lược, lập công lớn trong việc chống Kim và Tây hạ cho Đại Tống.

Vào lúc 15:30 hoặc 22:00 hàng ngày, người chơi có thể tham gia hoạt động Danh Tướng và chọn khiêu chiến với Hàn Thế Trung ở bản đồ Trúc Lâm Cấm Địa.

vltkm

Phần thưởng

Phần thưởng, vật phẩm có thể nhận được tiêu diệt Boss Hàn Thế Trung: Đá Hồn Hàn Thế Trung - Sơ (Sát thương hệ mộc+38, Chính xác+76), Triệu hồi đồng hành Hàn Thế Trung S, Vũ khí hiếm bậc 3, Danh Tướng Lệnh.

vltkm

Kỹ năng Đồng Hành Ngao Bái

Sở trường Bất khuất: Khi sinh lực thấp hơn 30% kháng của tất cả các hệ tăng 75%.

Thất Xảo Lung Linh Bộ: Kỹ năng Hộ Chủ, tăng sức mạnh nhân vật. Lực chiến đồng hành càng cao, cấp kỹ năng Hộ Chủ càng cao.

Hoàng Sa Bộ Pháp: Sau khi né tránh tấn công tầm gần sẽ phản kích địch.

vltkm

Để tham gia hoạt động Danh Tướng, người chơi nên gia nhập Bang hội, và tổ đội Bang để có đủ chiến lực cạnh tranh với các người chơi khác.

Trong Tổ đội 4 người cần có đủ các hệ phái hỗ trợ về sát thương, phòng ngự, trị liệu. Nga My  đảm nhiệm vai trò trị liệu, còn các vị trí hỗ trợ khác như sát thương, phòng ngự... cũng là yếu tố cần thiết nên phải sắp xếp hệ phái phù hợp. Đương nhiên, người chơi vẫn phải không ngừng tăng chiến lực bản thân, mới có thể tiêu diệt được tất cả trong hoạt động Danh Tướng.