Hướng dẫn

Phân tích Đá hồn Lý Thiên Mục

Quý đại hiệp thân mến,

Khi máy chủ khai mở giới hạn cấp 69, thì một số đá hồn mới xuất hiện, trong đó Đá Hồn Lý Thiên Mục được đánh giá là một trong nhưng viên đá được săn đón nhiều nhất.

Giới thiệu Đá hồn

VLTKm

 • Phẩm chất Đá Sơ: Lam.
 • Vị trí khảm: Hộ Uyển
 • Thuộc tính Đá Sơ: Tốc đánh +6, Chính xác +69.
 • Nguồn gốc vật phẩm: Rương Đá Hồn Lv3, Rương Hoàng Kim, Bang Hội Thí Luyện, Thương Nhân Lãnh Địa, Tàng Bảo Đồ-Cao, Hoa Sơn Luận Kiếm, Bày Bán.

VLTKm

Phân tích Đá Hồn

 • Đá hồn Lý Thiên Mục gia tăng thuộc tính tốc đánh và chính xác. Chính xác được đánh giá một thuộc tính cơ bản, nhưng tốc đánh lại là một thuộc tính vô cùng quý hiếm, hiện tại chỉ xuất hiện trong các kỹ năng Bị động nhân vật, cũng như chưa xuất hiện tại bất kỳ Đá hồn hoặc thuộc tính trang bị nào khác.
 • Với hiệu quả tốc đánh có thể nói có uy lực khá lớn khi có thể gia tăng tốc độ tấn công. Với một nhân vật bình thường trung bình xuất chiêu trong 100 giây là 100 lần đánh, khi sử dụng Đá hồn Lý Thiên Mục – Sơ có thể nâng thành 106 lần, tương đương 6% tấn công gây ra.
 • Thậm chí, ở một số môn phái có tốc độ xuất chiêu thấp nhưng tấn công mạnh thì việc sử dụng Đá hồn Lý Thiên Mục có một ý nghĩa vô cùng lớn, tối đa tăng cao đến 10% khi sử dụng phẩm chất Cao.
 • Cùng với đó, tại vị trí khảm Đá hồn là Hộ Uyển, hiện tại chỉ xuất hiện 1 số Đá hồn nâng cao kháng các hệ, chính xác, tấn công, linh hoạt… đều có thể thông qua các thuộc tính khác trang bị được, vì thế việc chừa 1 vị trí cho Đá hồn Lý Thiên Mục là một điều không nên bỏ qua của bất kỳ môn phái nào.

VLTKm

VLTKm

Gợi ý sử dụng

 • Đào Hoa, Thiên Nhẫn, Đường Môn là các môn phái có khả năng bạo kích và gây sát thương cực lớn, nhưng lại có sinh lực cực kỳ thấp. Vì thế, Đá hồn Lý Thiên Mục sẽ giúp cho các môn phái trên nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch, tránh “đêm dài lắm mộng”. Gợi ý Đá hồn kết hợp: Lý Thiên Mục, Lý Quảng/Đường Tiêu, Định Hải Kim Cang/Ngân Giác Tê Hoàng/Xích Tinh Hổ Hoàng.
 • Thiên Vương, Thiếu Lâm là các môn phái hệ Kim, trong chiến đấu xông pha phía trước, vì thế việc thêm Đá hồn Lý Thiên Mục vẫn chưa đủ để giảm bớt phần sát thương phải chịu, nên việc kết hợp các Đá hồn khác là điều cần thiết. Gợi ý Đá hồn kết hợp: Lý Thiên Mục, Ngân Giác Tê Hoàng, Xích Tinh Hổ Hoàng, Dương Hi Liệt.
 • Nga Mi có khả năng sinh tồn lớn, nhưng việc sát thương lại khá thấp, vì thế sử dụng Đá hồn Lý Thiên Mục kết hợp với các Đá hồn tăng linh hoạt sẽ giúp góp phần cải thiện khuyết điểm. Gợi ý Đá hồn kết hợp: Lý Thiên Mục, Lý Quảng/Đường Tiêu, 2 Đá hồn Dương Hi Liệt.
 • Tiêu Dao, Côn Lôn và Thúy Yên là các môn phái có khả năng khống chế cao, vì thế việc sử dụng Đá hồn tốc đánh sẽ gia tăng thời gian khống chế lên kẻ địch tốt hơn. Gợi ý Đá hồn kết hợp: Lý Thiên Mục, Lý Quảng/Đường Tiêu, 3 Đá hồn Dương Hi Liệt.
 • Võ Đang là môn phái có khả năng công kích khá, phòng thủ tốt, nhưng tốc độ xuất chiêu chưa đến mức hoàn hảo, vì thế Đá hồn Lý Thiên Mục sẽ góp phấn lấp đầy khoảng trống còn thiếu. Gợi ý Đá hồn kết hợp: Lý Thiên Mục, Lý Quảng/Đường Tiêu/Triệu Thăng Quyền, Kim Sí Bằng Hoàng, Hám Thiên Hùng Hoàng .