Hướng dẫn

Một số hình ảnh Phó bản tổ đội cấp 80 - Thủy Trúc U Cốc

Bí cảnh tổ đội là một trong những tính năng vô cùng hấp dẫn của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, qua đó người chơi có thể nhận được rất nhiều vật phẩm giá trị. Cùng với việc ra mắt phiên bản mới Sơn Hà Xã Tắc thì với mở mới hạn cấp 80, một phó bản tổ đội mới đã được mở khóa mang tên Thủy Trúc U Cốc. Sau đây là một số hình ảnh trải nghiệm phó bản hoàn toàn mới này.

Vượt ải.

Đẩy lui Kim Quốc Võ Nhân

Diệt Thiên Nhẫn Giáo Chúng

Diệt Gia Luật Tị Li

Diệt Pháp Vương cứu Đường Ảnh

Chế ngự Thu Y Thủy bị thương

Đây là phó bản sẽ mang đến cho người chơi trải nghiệm mới và thú vị.