Hướng dẫn

Giới thiệu kỹ năng Phái Đường Môn

Đường Môn nước Thục là một môn phái giang hồ hình thức gia tộc, nổi tiếng võ lâm, lừng danh giang hồ đến trăm năm. Phái Đường Môn giỏi nghiên cứu, phát minh và sử dụng các loại ám khí và thuốc độc, uy lực kinh người. Đệ tử môn phái này rất ít khi hành tẩu giang hồ, làm việc bí hiểm, hành vi thoắt ẩn thoắt hiện, mang lại cho người khác cảm giác vừa chính vừa tà, nghĩ không ra.

Đường Môn là một trong hai đại phái sẽ xuất hiện tại phiên bản Sơn Hà Xã Tắc sắp tới của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile.

Đặc tính Môn phái

Ngũ hành: Mộc

Khắc chế: Võ Đang, Côn Lôn

Vũ khí: Liên Nỏ

Đặc điểm: Tầm xa, Bẫy thuật, Bạo Kích

Giới thiệu chi tiết bộ kỹ năng Môn phái