Hướng dẫn

Giới thiệu kỹ năng Phái Côn Lôn

Trong phiên bản Sơn Hà Xã Tắc ra mắt sắp tới của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Côn Lôn là một trong hai môn phái mới ra mắt.

Côn Lôn phái tuy được sáng lập đã lâu, xong sau khi Sư Tổ khai phái qua đời, trong phái không có ai là xuất chúng, do vậy phái này cứ mãi chịu kiếp vô danh nơi cõi xa xôi. Mãi cho đến khi hơn trăm năm trước, Côn Lôn phái xuất hiện một vị kỳ nhân. Người này không những tạo được uy danh lừng lẫy trong võ lâm Trung Nguyên mà còn giúp tên tuổi của Côn Lôn bắt đầu lan rộng khắp võ lâm.

Đặc tính Môn phái

Ngũ hành: Thổ

Khắc chế: Nga Mi, Thúy Yên

Vũ khí: Song Kiếm

Đặc điểm: Cận chiến, Né tránh

Giới thiệu chi tiết bộ kỹ năng Môn phái