Hướng dẫn

Đột phá nhiệm vụ cấp 16

Nếu quý đại hiệp chỉ tập trung làm chuỗi nhiệm vụ chính ngay từ đầu game thì không những sẽ bỏ lỡ nhiều phần thưởng trang bị hữu ích mà còn khiến tốc độ tăng cấp bị chậm lại, và sẽ không đủ cấp để làm tiếp các nhiệm vụ chính tuyến kế tiếp.

Do đó, nếu đại hiệp gia nhập Bang hội đáng tin cậy thì có thể xin truyền công, Lửa Trại Bang Hội... để nhanh chóng thăng cấp lên 16. Nhưng nếu không có Bang Hội thì vẫn có thể thông qua nhiệm vụ phụ để lên cấp 16 dễ dàng.

Thời gian ngắn, tiêu hao ít nhất

Từ cấp 15 lên cấp 16, khuyến khích quý đại hiệp nên làm các nhiệm vụ phụ tuyến để lên cấp thay vì mất thời gian tìm kiếm Bang Hội và chờ đợi đến thời gian tham gia Lửa Trại Bang Hội.

Nhiệm vụ Đồng Hành - Tử Hiên

Trong số các nhiệm vụ tuyến thì nhiệm vụ Đồng Hành nhận ở NPC Tử Hiên là dễ dàng thực hiện nhất. Nhiệm vụ đầu tiên của Tử Hiên là cùng Đồng Hành xuất trận. Nhưng do trước đó trong nhiệm vụ chính đã cùng Đồng Hành cùng xuất trận một lần nên đại hiệp có thể hoàn thành ngay mà không cần phải thực hiện lại.

VLTKm

VLTKm

Sau đó, tiếp tục nhận tại Tử Hiên nhiệm vụ tăng cấp Đồng Hành. Dùng các loại thuốc tăng cấp được tặng từ nhiệm vụ trước cho Đồng Hành sử dụng là hoàn tất. Cuối cùng đến Tử Hiên nhận phần thưởng kinh nghiệm.

VLTKm

Sau 2 nhiệm vụ tại Tử Hiên như trên, nếu còn thiếu kinh nghiệm để lên cấp 16 thì đại hiệp có thể làm thêm nhiệm vụ giám định, tẩy luyện trang bị tại NPC Huyền Thiên Đạo Nhân. Các nhiệm vụ này đều cho rất nhiều kinh nghiệm giúp đột phá lên cấp 16 thật đơn giản và dễ dàng.