Hướng dẫn

Cách sở hữu trang bị Hoàng Kim bậc 7

Quý đại hiệp thân mến,

Trong phiên bản Sơn Hà Xã Tắc ra mắt gần đây của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, trang bị Hoàng Kim đã xuất hiện làm khuynh đảo giang hồ. Giới hạn cấp 89 được mở cũng là lúc quý đại hiệp có cơ hội sở hữu cho mình trang bị Hoàng Kim Bậc 7. Để thuận tiện cho quý đại hiệp nhanh chóng sở hữu trang bị bậc 7, Chân Nhi xin hướng dẫn 1 vài nội dung như sau:

Tiến Hóa Trang Bị

Khi quý đại hiệp chưa sở hữu trang bị Hoàng Kim bậc 6, nếu muốn sở hữu trang bị Hoàng Kim bậc 7 có thể tiến hành tiến hóa trang bị Hiếm bậc 7 thành trang bị Hoàng Kim bậc 7 như thông thường.

Để tiến hóa trang bị Hiếm bậc 7 thành trang bị Hoàng Kim bậc 7 cần hóa:

 • Trang bị Hiếm bậc 7
 • Đồ Phổ trang bị tương ứng
 • Hòa Thị Bích

Tùy theo loại trang bị mà tiêu hao Hòa Thị Bích khác nhau, chi tiết như sau:

Đồ PhổTrang Bị HiếmHòa Thị Bích
Hoàng Kim Khôi[Hiếm] Đầu Khôi bậc 750 Hòa Thị Bích
Hoàng Kim Đai[Hiếm] Đai bậc 750 Hòa Thị Bích
Hoàng Kim Hạng Liên[Hiếm] Dây Chuyền bậc 7100 Hòa Thị Bích
Hoàng Kim Y[Hiếm] Áo bâc 7150 Hòa Thị Bích

Tăng Bậc Trang Bị Hoàng Kim

Khi đại hiệp đã sở hữu trang bị Hoàng Kim bậc 6, có thể tiến hành tăng bậc để sở hữu lên bậc cao hơn.

Để trang bậc trang bị Hoàng Kim bậc 6 lên bậc 7 cần có:

  • Trang bị Hoàng Kim bậc 6
  • Trang bị Hiếm bậc 7 tương ứng
  • Hòa Thị Bích

Tùy theo loại trang bị mà tiêu hao Hòa Thị Bích khác nhau, chi tiết như sau:

Trang Bị Hoàng KimTrang Bị HiếmHòa Thị Bích
Hoàng Kim Khôi bậc 6[Hiếm] Đầu Khôi bậc 718 Hòa Thị Bích
Hoàng Kim Đai bậc 6[Hiếm] Đai bậc 718 Hòa Thị Bích
Hoàng Kim Hạng Liên bậc 6[Hiếm] Dây Chuyền bậc 736 Hòa Thị Bích
Hoàng Kim Y bậc 6[Hiếm] Áo bậc 754 Hòa Thị Bích

Lưu ý:

 • Các trang bị Hoàng Kim bậc cao hơn cũng có thể hữu bằng các cách trên.
 • Việc sở hữu trang bị Hoàng Kim bậc cao, quý đại hiệp có thể tự lựa chọn bằng việc Tiến Hóa trang bị hoặc Tăng bậc trang bị.
 • Hoàng Kim Ngọc Bội và Hoàng Kim Vũ Khí sẽ ra mắt quý đại hiệp trong thời gian tới.