Hướng dẫn

Bí kíp thần tốc: Vũ khí Đồng Hành

Vũ Khí Đồng Hành còn được gọi là Vũ Khí Bổn Mạng với mục đích chính là tăng lực chiến và sức tấn công cho các Đồng Hành nhất định. Khi Đồng Hành được trang bị còn kèm thêm hiệu ứng phát sáng vũ khí rất đẹp mắt. Vũ Khí Đồng Hành có thể tìm được thông qua Tàng Bảo Đồ cấp cao, săn Boss, tìm mua trên giao diện Đấu Giá hoặc Bày Bán.

VLTKm