Hướng dẫn

Bí kíp thần tốc: Tu Luyện Châu

Khi luyện công ngoài thành, nếu gặp quái Tinh Anh thì hãy sử dụng ngay Tu Luyện Châu.

VLTKm

VLTKm