Hướng dẫn

Bí kíp thần tốc: Tăng thưởng phó bản

Thêm hảo hữu (thêm bạn) với các thành viên trong tổ đội vượt phó bản để cải thiện, nâng cao xếp hạng và phần thưởng nhận được khi hoàn tất phó bản.

VLTKm

VLTKm