Hướng dẫn

Bí kíp thần tốc: Tàng Bảo Đồ Cao

Thu thập La Bàn, Quyên Bạch, Lông Sói, Quy Giáp và Chu Sa là có thể chế tạo Tàng Bảo Đồ - Cao, sau đó sử dụng để tìm những kho báu hấp dẫn.

VLTKm