Hướng dẫn

Bí kíp thần tốc: Nhận lại phần thưởng

Nếu bỏ lỡ những hoạt động, tính năng hấp dẫn của ngày hôm trước thì nhân vật có thể vào giao diện Phúc Lợi - Nhận Lại Phần Thưởng, sau đó tiêu hao Bạc hoặc Nguyên Bảo để nhận những rương phần thưởng và kinh nghiệm tương ứng.

VLTKm