Hướng dẫn

Bí kíp thần tốc: Chặn người chơi

Nhấp vào avatar nhân vật muốn chặn trên khung chat hoặc mép phải, chọn CHẶN để đưa nhân vật đó vào sổ đen, không sợ bị làm phiền.

VLTKm

VLTKm