Hướng dẫn

Bí kíp thần tốc: Auto hiệu quả

Ấn giữ biểu tượng Treo trên màn hình, sau đó chọn các chiêu thức, mục ưu tiên cần đánh trong giao diện thiết lập.

VLTKm

VLTKm