Cộng đồng

Offline trước giờ công thành của Bang TamQuốc - S76

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Trước giờ Công Thành Chiến, các huynh đệ Bang hội TamQuốc tại S76 đã có buổi gặp gỡ thân mật, vừa thuận tiện cho việc bàn luận chiến thuật, vừa gắn kết tình bằng hữu, khích lệ nhuệ khí chiến đấu của Bang hội mình.

vltkm

vltkm

vltkm