Cộng đồng

Hình ảnh buổi offline Bang hội Huynh_Đệ S6 Trường Giang

Sài Gòn có những con mưa chiều cũng không ngăn được tình cảm thắm thiết giữa các Huynh Tỷ bang hội Huynh_Đệ sever 6 Trường Giang đến với buổi offline hội tụ Bang hội, không khí cứ mãi vui tươi như chẳng hề có cơn mưa chiều nào đi qua. Sài Gòn những ngày mưa cũng trở nên thật ấm cúng <3

vltkm

vltkm

vltkm

vltkm

vltkm

vltkm