Cộng đồng

Chia sẻ những hình ảnh đẹp trong buổi offline của Bang hội Nhậu_Lang - S15

Hành trình kết nối cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Bang Nhậu_Lang s15 - đây chính là Offline của Bang nhà người ta trong Truyền Thuyết đây ạ