Thủ Lĩnh Dã Ngoại

Tại các bản đồ dã ngoại cấp 20 trở lên sẽ xuất hiện các Boss Thủ Lĩnh Dã Ngoại vào các mốc thời gian nhất định. Tiêu diệt Boss sẽ nhận được nhiều phần thưởng quý giá.

Điều kiện tham gia

 • Nhân vật cấp 20 trở lên.

Cách thức tham gia

vltkm

 • Đến thời gian quy định, nhân vật chọn tham gia tính năng Thủ Lĩnh Dã Ngoại trong giao diện hoạt động hàng ngày.
 • Thủ Lĩnh Dã Ngoại sẽ xuất hiện vào 4 mốc giờ:
  • Mốc 1: Từ 10:00 - 10:30.
  • Mốc 2: Từ 14:00 - 14:30.
  • Mốc 3: Từ 18:00 - 18:30.
  • Mốc 4: Từ 23:00 - 23:30.
 • Tại giao diện hoạt động, nhân vật có thể chọn Thủ Lĩnh muốn khiêu chiến.
 • Mỗi Thủ Lĩnh sẽ xuất hiện ở một bản đồ khác nhau.
 • Tọa độ xuất hiện Boss Thủ Lĩnh là ngẫu nhiên.
 • Tiêu diệt Boss Thủ Lĩnh sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị.

vltkm

vltkm

vltkm

Phần thưởng

 • Boss Thủ Lĩnh cấp càng cao thì phần thưởng càng quý giá.
 • Lần đầu tiêu diệt Boss Thủ Lĩnh trong ngày sẽ được nhận thêm phần thưởng.
 • Phần thưởng diệt Boss Thủ Lĩnh Dã Ngoại có thể nhận được:
  • Minh Chủ Lệnh.
  • Điểm cống hiến Bang hội.
  • Bạn Đồng Hành B, A.
  • Đá Hồn khảm trang bị.
  • Các loại trang bị hiếm.

vltkm

vltkm

vltkm

vltkm