Võ Lâm Bí Sử: Mạnh Tri Thu

Tiền nhiệm Minh Chủ Võ Lâm võ công cao cường, thiên hạ hiếm gặp đối thủ. Tính cách hào hiệp, hay giúp đỡ nhân sĩ võ lâm hóa giải ân thù, được giang hồ vô cùng kính trọng. Sau này vì cứu con gái khỏi Vô Ưu giáo nên đã nguyện truyền hết nội lực cả đời cho Dương Ảnh Phong, sau đó hi sinh.