Bảo Vệ Bang Hội

Quý đại hiệp thân mến,

Phiên bản Minh Tôn Thánh Hỏa ra mắt từ ngày 23/01/2019 sẽ mang đến cho quý đại hiệp võ lâm tính năng mới mang tên Bảo Vệ Bang Hội. Với cách thức tham gia vô cùng đặc biệt, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong Bang cùng hệ thống phần thưởng mới cực chất, Bảo Vệ Bang Hội sẽ là một trong những tính năng hấp dẫn nhất, không thể bỏ qua.

Thông tin chính

 • Thời gian hoạt động: Lúc 21:00 thứ Sáu mỗi 3 tuần/lần.
 • Điều kiện: Máy chủ đã mở giới hạn cấp 89.
 • Lưu ý: Hoạt động Bảo Vệ Bang Hội sẽ mở luân phiên giữa các hoạt động Thí Luyện Bang Hội và Bí Cảnh Bang Hội.

Nội dung hoạt động

 • Vào 21:00, hoạt động sẽ mở ra, Bang Chủ hoặc Bang Phó cần căn cứ vào số người năng động trong Bang Hội để chọn độ khó hoạt động.
 • Có 3 mốc độ khó tương ứng với kiến nghị số người hoạt động như sau:
  • Dễ: Đề cử 30 thành viên.
  • Thường: Đề cử 60 thành viên.
  • Khó: Đề cử 90 thành viên.
 • Vào 21:05 hoạt động sẽ chính thức bắt đầu, nếu trước khi hoạt động bắt đồng không chọn độ khó hệ thống sẽ mặc định độ khó là Dễ.

VLTKM

 • Trong Bảo Vệ Bang Hội, đại hiệp cần tiêu diệt Bát Phiêu Kỵ và Bát Bộ Tướng của Kim Quân. Mỗi khi 1 Kim Tướng tử vong sẽ tăng thuộc tính cho các Kim Tướng còn lại.
 • Sau khi tất cả Kim Binh bị tiêu diệt, bang hội có thể khiêu chiến với Boss Hoàn Nhan Tông Hàn.
 • Hoàn Nhan Tông Hàn bị mất đến một mốc sinh lực nhất định sẽ ngẫu nhiên biến thành 4 phân thân với 4 thuộc tính ngũ hành khác nhau và phân tán đến 4 góc bản đồ, cần chọn ra 4 dũng sĩ đi tiêu diệt, thành viên khác cần ở trong khu vực chiến trường để cổ vũ dũng sĩ.
 • Phân thân sẽ triệu hồi Vu Sư thuộc tính tương ứng theo chu kỳ trong khu chiến trường, Vu Sư sẽ thi phép để tăng lợi ích cho phân thân tương ứng.
 • Sau khi dũng sĩ vào khu vực phân thân, khu chiến trường sẽ tạo mới Tiên ChiTrinh Sát thuộc tính tương ứng, cứ thu thập số lượng Tiên Chi nhất định sẽ tăng cho dũng sĩ 1 kỹ năng Hồi Xuân Thuật, cứ diệt số lượng Trinh Sát nhất định sẽ tăng cho dũng sĩ 1 kỹ năng Quang Thuẫn Thuật.

VLTKM

Phần thưởng

 • Khi dũng sĩ tiêu diệt được 1 phân thân, tất cả thành viên sẽ nhận được 2 Bảo Rương hoạt động, dũng sĩ sẽ nhận được thêm 2 Bảo Rương và danh hiệu đặc biệt.
 • Lưu ý: Mỗi dũng sẽ chỉ được nhận 1 lần phần thưởng khiêu chiến phân thân.
 • Kết thúc hoạt động căn cứ vào độ khó và tình trạng vượt ải để mở đấu giá gồm nhiều vật phẩm hiếm như:
  • Hộp Vũ Khí Bổn Mạng SS.
  • Bí Quyển Huyệt Nhâm Mạch-Khúc Cốt.
  • Bí Quyển Huyệt Đốc Mạch-Trường Cường.
  • Bí Quyển Huyệt Xung Mạch-U Môn.
  • Bí Quyển Huyệt Dương Khiêu-Tinh Minh.
  • Đá Hồn Vương Đằng-Sơ.
  • Đá Hồn Hoàn Nhan Tông Hàn-Sơ.
  • Hòa Thị Bích.
  • Tẩy Tủy Kinh-Trung.
  • Tẩy Tủy Kinh-Hạ.
  • Và nhiều phần thưởng khác.

VLTKM

VLTKM